bai nay khong de di dien anh tu atus x dieu nhi official wedding

Bài này không để đi diễn | Anh Tu Atus x @Diệu Nhi Official Wedding

Em biết không Năm hồi đó anh đang thấy cô đơn . Đúng ngay lúc em cũng thấy cô đơn Rồi mình gặp nhau chẳng ai còn cô đơn . Em biết không Đôi lời nói ở trong trái tim anh . Đã gìn giữ qua tận mấy xuân xanh Anh yêu em bằng hết cả chân thành . Kể từ lúc em

Em biết không Năm hồi đó anh đang thấy cô đơn . Đúng ngay lúc em cũng thấy cô đơn Rồi mình gặp nhau chẳng ai còn cô đơn . Em biết không Đôi lời nói ở trong trái tim anh . Đã gìn giữ qua tận mấy xuân xanh Anh yêu em bằng hết cả chân thành . Kể từ lúc em sang nói lời chào Đến nay .. anh đã thấy yêu em đến điên đầu . Người có hay Và em hỡi, nay mình đã nên vợ nên chồng . Thì hãy nhớ luôn thật trân trọng Em biết không . Em biết không Có người nói em giải cứu ngân hà . Nên mới lấy đc người giống anh nà Mà thật ra người may mắn là anh nha . Và em biết không? Ai cũng thấy anh đẹp trai sáng ngời . Trưởng thành với bao người ở bên ngoài Mà ở bên em như là trẻ con lên mười . Kể từ lúc em sang nói lời chào Đến nay.. anh đã thấy yêu đến điên đầu . Người có hay Và em hỡi, nay mình đã nên vợ nên chồng . Thì hãy nhớ luôn thật trân trọng Em biết không.


https://youtu.be/i0yxWxk_e20Em biết không Năm hồi đó anh đang thấy cô đơn . Đúng ngay lúc em cũng thấy cô đơn Rồi mình gặp nhau chẳng ai còn cô đơn . Em biết không Đôi lời nói ở trong trái tim anh . Đã gìn giữ qua tận mấy xuân xanh Anh yêu em bằng hết cả chân thành . Kể từ lúc em